Global

الباب السادس : الدرس السابع : حكم النون و الميم المشددتين

الباب السادس : الدرس السابع : حكم النون و الميم المشددتين

دروس لأصول رواية قالون عن نافع المدني
للشيخ محمد بن التهامي البارودي
الباب السادس
باب الإظهار و الإدغام

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button