HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bản tin thị trường chứng khoán thứ 2, ngày 16/12/2019 – Hướng dẫn đầu tư chứng khoán CanslimIBD Vietnam (www.investors-vietnam.com)

⭐THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC MÃ CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG TỐT – THỨ 2, 16.12.2019⭐
⭐Đầu tư chứng khoán theo phương pháp CANSLIM⭐
——————————————————————————–
– Thị trường dấu hiệu xác nhận kênh lên. Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, có thể xem xét giải ngân mua bổ sung cổ phiếu.
– Danh sách CP tốt theo thứ tự (PTKT): CSC, HLD, NAF, TNA, KDH, VRC, FIR, DPR, BID, PDR, SDI, TCH, HDC, AMV, PNJ, DRC, PPC, VCB, FPT, AST, IJC, REE, HT1, ACB, NDN, VIB, NTL, NTC
– Chi tiết:

Bản tin thị trường chứng khoán hàng ngày, đào tạo chứng khoán, hướng dẫn đầu tư chứng khoán Canslim, Amibroker, tổng kết thông tin thị trường, đầu tư chứng khoán tăng trưởng, đầu tư chứng khoán lượng hoá

#đầutưchứngkhoánCanslim #đàotạochứngkhoán#bảntinthịtrườngchứngkhoán

Amibroker,Hướng dẫn chứng khoán,Đầu tư chứng khoán,phân tích kỹ thuật,học chứng khoán,tư vấn chứng khoán,đào tạo chứng khoán miễn phí,đầu tư giá trị,cách mua cổ phiếu,đầu tư tăng trưởng,canslim,can slim,phân tích cổ phiếu,phân tích chứng khoán,adamkhoo,O’neil,Jessi livermore,Hướng dẫn đầu tư chứng khoán,Đào tạo chứng khoán,Bản tin thị trường chứng khoán,Hướng dẫn đầu tư chứng khoán Canslim,IBD Vietnam (www.investors-vietnam.com)

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

xem thêm các bài viết về Hướng Dẫn Sử Dụng: https://blogtruyenhinhfpt.com/huong-dan-su-dung/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button