Global

Bubble Bird Butt

Bubble Bird Butt

This bird was outside my gate. If anyone knows what species it is let me know.

Song credits:
Major Lazer – Bubble Butt featuring Tyga, Bruno Mars, and Mystic
Songwriters
MICHAEL STEVENSON, DAVE TAYLOR, PETER HERNANDEZ, THOMAS PENTZ, VALENTINO KHAN, MANDOLYN LUDLUM

Published By
Lyrics © Peermusic Publishing, Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner/Chappell Music, Inc., Universal Music Publishing Group

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button