Global

Cinematic B-roll, Chili Oil Noodles

Cinematic B-roll, Chili Oil Noodles

Shot a short sequence at home of my girlfriend making chili oil noodles. Made a mess in my apartment for this shoot. Took me a few hours to shoot and and edit. Just to have fun.
All shots shot on a Sony a7Riii.

video, chia sẻ, điện thoại chụp ảnh, điện thoại video, miễn phí, tải lên

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button