LẮP MẠNG FPT

Deploying Jira Data Center on AWSThis short video series walks you through deploying and operating Atlassian Data Center products like Jira, Confluence, and Bitbucket in AWS using our Quick Start guides. This video is Part 3 of 5: Deploying Jira.

Links:

Atlassian Data Center on AWS

Atlassian Standard Infrastructure AWS Quick Start

Jira Data Center AWS Quick Start

Atlassian,Atlassian-data-center,aws,aws-atlassian-data-center,ct-s,ct-t2,deploy,quickstart

Website: https://blogtruyenhinhfpt.com/

xem thêm các bài viết về LẮP MẠNG FPT: https://blogtruyenhinhfpt.com/lap-mang-fpt/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button