HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hướng dẫn gộp băng thông Internet PC router ikual – Multi WAN Line FPT và VNPTMÌNH CÓ 2 LINE VNPT 35MB VÀ LINE FPT 35MB
SỬ DỤNG ROUTER OS IKUAI
LINE 1 VNPT : IP 192.168.2.1 (CÓ THỂ QUAY PPPOE MÀ MÌNH LƯỜI CHANGE MAC FTP)
LINE 1 FPT : IP 192.168.1.1 (CÓ THỂ QUAY PPPOE MÀ MÌNH LƯỜI CHANGE MAC FTP)
IP LAN : 172.168.1.1
TEST THỬ 1 LINE VNPT
TEST THỬ 1 LINE FPT CHUỐI HƠN
TA TẠO KẾT NỐI GỘP BĂNG THÔNG CHO 2 LINE NHƯ VIDEO.
☎️Tel: (08)88877651 / 0908054747

#Cấuhìnhloadbalancingtrênrouterosikual #Cấu_hình_load_balancing_trên_router_os_ikual
#Hướngdẫnloadbalancingtrênrouterosikual #Hướng_dẫn_load_balancing_trên_router_os_ikual
#Wanloadbalancingrouterosikual #Wan_load_balancing_router_os_ikual
#Networkloadbalancingrouterosikual #Network_load_balancing_router_os_ikual
#Setuploadbalancingrouterosikual #Setup_load_balancing_router_os_ikual
#Outboundloadbalancingrouterosikual #Outbound_load_balancing_router_os_ikual
#Setupfailoverrouterosikual #Setup_failover_router_os_ikual

video, chia sẻ, điện thoại chụp ảnh, điện thoại video, miễn phí, tải lên

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

xem thêm các bài viết về Hướng Dẫn Sử Dụng: https://blogtruyenhinhfpt.com/huong-dan-su-dung/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button