Global

joji // bitter fuck-(sub español)

joji // bitter fuck-(sub español)

i do not own this song u.u

video, chia sẻ, điện thoại chụp ảnh, điện thoại video, miễn phí, tải lên

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

4 Comments

 1. Verse 1]
  I find it hard to be myself
  I shed my skin for everybody else
  You don't know me, what the fuck you mean?
  You made me sad and you made me mean
  And now I'm mad, I feel unclean (I feel unclean, I feel unclean)
  'Cause I'm a bitter fuck
  'Cause I'm a bitter fuck
  You made me a bitter fuck
  Ay, (fuck), ay

  [Chorus]
  Now I'm a bitter fuck
  They call me a bitter fuck
  Because of you
  Because of you
  They call me a bitter fuck
  They call me a bitter fuck
  Because of you
  Because of you

  [Verse 2]
  Your bitch is lame, don't follow me
  Your bitch just came all over me
  I don't wanna live in my skin no more
  I won't fuck with you if you don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Don't fuck with me
  Ay, ay

  [Chorus]
  Now I'm a bitter fuck
  They call me a bitter fuck
  Because of you
  Because of you
  They call me a bitter fuck
  They call me a bitter fuck
  Because of you
  Because of you

  [Outro]
  Now I don't give a fuck
  Now I don't give a fuck
  Because of you
  Because of you
  Yeah, I don't give a fuck
  Yeah, I don't give a fuck
  Because of you
  Because of you

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button