Global

LEGO DC: Batman: Family Matters

LEGO DC: Batman: Family Matters

Ominous notes sent to the Bat-family have the heroes racing against time to stop Red Hood, who’s gathering Gotham City’s rogues’ gallery to enact revenge on the Dark Knight!

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button