Global

Mina at The Battle, Norway 2012

Mina at The Battle, Norway 2012

Mina competing. In this clip, she’s climbing a route that she set. She was the only competitor to flash it.

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button