HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nestlé Việt Nam hiện thực hóa cam kết bảo vệ môi trườngTập đoàn Nestlé cam kết tái chế và tái sử dụng 100% bao bì sản phẩm đến năm 2025 trên toàn cầu.

Để hiện thực hóa cam kết, Nestlé Việt Nam đã hợp tác với các doanh nghiệp trong ngành, các tổ chức xã hội, cũng như hợp tác với các cơ quan chính phủ, đặc biệt với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiều sáng kiến và tổ chức nhiều hoạt động chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường như tham gia Liên minh chống rác thải nhựa với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các cam kết 100% rác thải từ nhà máy được thu gom, phân loại tại nguồn; 100% các nhà máy không chôn lấp rác thải rắn ra môi trường.

nestle,tai che,bao ve moi truong,chong rac thai nhua,nestle vietnam,nha may xanh sach,xanh sach dep,viet nam

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

xem thêm các bài viết về Hướng Dẫn Sử Dụng: https://blogtruyenhinhfpt.com/huong-dan-su-dung/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button