Global

Nouveau émotif qui fait le buzz a Dakar. Sénégal yahou na yahéte

Nouveau émotif qui fait le buzz a Dakar. Sénégal yahou na yahéte

Alahou akbar

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

One Comment

  1. No dém lénne djamou yalha li amoull bé sance yalha nénna télma sa ndaw ma téll sa mague chéri télévision mo yak xalla yi bilay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button