Global

The Cab 'Angel With A Shotgun' Guitar Cover【YUO】

The Cab 'Angel With A Shotgun' Guitar Cover【YUO】

Fender American Standard/Guitar Rig 5

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

23 Comments

  1. 저..제가 일렉기타를 잘 몰라서 그러는데요… 일반기타처럼 소리나다가 약간씩 소리가 바뀌는 효과는 어떻게 주는건가요?

  2. I am doing recording of this song in my piano…
    I have learned how bass and e guitar sounds but….the prob is…

    WHY THE DRUMS R SO FREAKIN HARD??.

  3. 다른사람들이 올린거 다 봤는데 이분이 넘사벽 처음부터 너무신남 엌ㅋㅋㅋ 구독 박고갑니다

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button