Global

Villain's vs Heros (MHA) || gacha life || deutsch

Villain's vs Heros (MHA) || gacha life || deutsch

Hier die Lieder:

Todoroki: boy in the bubble

V. Todoroki: Bad child

Bakugou: tears of an angel

V. Bakugou: lovely

V. Deku: If you want love

Deku: Centuries

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button