LẮP MẠNG FPT

VTM – Hướng dẫn truyền tín hiệu với module radio frequence 433MhzHôm nay Cơ Điện Tử VTM xin hướng dẫn các bạn truyền nhận tín hiệu với module radio 433Mhz bằng Arduino. Có thể ứng dụng để làm mạch điều khiển từ xa, truyền nhận tín hiệu,…
———————————————————————————————————–
Đăng kí miễn phí tại:
———————————————————————————————————–
どうもありがとうございました。

Cơ Điện Tử VTM,VTM,sóng rf,module 433mhz arduino,arduino

Website: https://blogtruyenhinhfpt.com/

xem thêm các bài viết về LẮP MẠNG FPT: https://blogtruyenhinhfpt.com/lap-mang-fpt/

Related Articles

2 Comments

 1. //Transmitter:

  //VTM
  #include <VirtualWire.h>

  void setup()

  {

  Serial.begin(9600);// giao tiếp Serial với baudrate 9600

  Serial.println("Ready………");

  vw_set_ptt_inverted(true);// yêu cầu cho RF link modules

  vw_setup(1024);// cài đặt tốc độ truyền tín hiệu

  vw_set_tx_pin(8);// cài đặt chân digital để phát tín hiệu

  }

  void loop()

  {

  char text[20] = "";// khai báo string dạng array

  byte i = 0;

  while (Serial.available() == 0)

  {

  // nothing

  }

  while (Serial.available() > 0)

  {

  char ch = Serial.read();

  text[i] = ch;

  i++;

  delay(5);

  }

  Serial.print("sent: ");

  Serial.println(text);

  vw_send((byte *)text, sizeof(text));// gửi tín hiệu đi

  vw_wait_tx();

  delay(100);

  }

  //Receiver:

  #include <VirtualWire.h> // khai báo thư viện VirtualWire

  byte msg[VW_MAX_MESSAGE_LEN];// biến lưu dữ liệu nhận được

  byte msgLen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;

  void setup()

  {

  Serial.begin(9600);

  Serial.println("READY……….");

  vw_setup(1024); // cài đặt tốc độ truyền tín hiệu

  vw_set_rx_pin(8);// cài đặt chân digital để nhận tín hiệu

  vw_rx_start();// bắt đầu nhận tín hiệu

  }

  void loop()

  {

  if (vw_get_message(msg, &msgLen)) // nếu có tín hiệu được truyền đến

  {

  Serial.print("got: ");

  for (int i = 0; i < msgLen; i++)

  {

  Serial.write(msg[i]);// in ký tự ra màn hình

  }

  Serial.println();

  }

  }

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button