LẮP MẠNG FPT

XEM BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN CỔ PHIẾU SÀN HOSE* HOSE là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh , cổ phiếu của hơn 300 công ty giao dịch trên sàn HOSE
– VNIndex là chỉ số thể hiện biến động giá cổ phiếu giao dịch tại TTGDCK TP.HCM
– VN30 – Index là Chỉ số theo dõi diễn biến của 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản đáp ứng quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

* QUY ĐỊNH CỦA HOSE
1 . Thời gian giao dịch
Khớp lệnh định kỳ mở cửa và thỏa thuận 9h00’ đến 9h15’
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h15’ đến 11h30’
Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận 14h30’ đến 14h45’
Giao dịch thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’

2 . Quy định biên độ giao động giá
Bên độ dao động giá quy định trong ngày đối với giao dịch cổ phiếu là ± 7% .
Giá trần = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động)

3 . Nguyên tắc khớp lệnh
Ưu tiên về giá:
Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
Ưu tiên về thời gian:
Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

4 . Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá
Giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cổ phiếu
Bước giá đặt lệnh : 10đ , 50đ , 100đ

5. Thời gian thanh toán : T+2

video, chia sẻ, điện thoại chụp ảnh, điện thoại video, miễn phí, tải lên

Website: https://blogtruyenhinhfpt.com/

xem thêm các bài viết về LẮP MẠNG FPT: https://blogtruyenhinhfpt.com/lap-mang-fpt/

Related Articles

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button