Global

David Taylor: 'It feels great to come to Carver-Hawkeye Arena and be cheered for'

David Taylor: 'It feels great to come to Carver-Hawkeye Arena and be cheered for'

David Taylor talks about competing in Carver-Hawkeye Arena and being part of Team USA at the World Cup.

source: https://blogtruyenhinhfpt.com/

More: https://blogtruyenhinhfpt.com/global/

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button